vissza a kezdőlapra
 
M
a
g
y
a
r
 
S
z
e
x
o
l
ó
g
i
a
i
 
T
á
r
s
a
s
á
g

A társaság Dr. Lux Elvira klinikai szakpszichológus elnökletével 1989-ben alakult olyan pszichológusokból, akik nagyrészt szexuálterápiával foglalkoznak.
2000 novemberétől közhasznú minősítést kapott a folyamatosan dolgozó civil szervezet.

A társaság tagja lehet mindazon felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki szakmai felkészültsége és eddigi munkája alapján felvételét kéri és azt a vezetőség elfogadja. Így több orvos (urológus, nőgyógyász), népművelő és egészségnevelő tagunk is volt, mindannyian elkötelezettek a pszichológia iránt.

A Társaság tagja lett hazai és nemzetközi szövetségeknek, társaságoknak. Így beléptünk az Európai Szexológiai Társaságba. A szakmával kapcsolatos nemzetközi információkat más forrásokból is beszerezzük. (személyes kapcsolatokból, szakirodalom-tanulmányozásból, on-line kutatásokból)

Társaságunk célja:

  • A szexológia és határterületei fejlődésének elősegítése,
  • a tagok tudományos ismereteinek bővítése,
  • magas szintű ismeretterjesztés és részvétel a lakosság egészségnevelésében.

Ahol csak teret kapunk, igyekszünk ellensúlyozni a média és a pornó káros hatását az ifjúságra, iskolákban szexuális felvilágosítást tartunk, internetes tanácsadást folytatunk, szakértői véleményeket adunk, egészségnevelő cikkeket írunk, személyes tanácsadással segítjük a hozzánk fordulókat.

1995-ben Pozsonyban vettünk részt szexológiai konferencián, 1996-ban mi rendeztünk konferenciát Kecskeméten a Szexedukációs Alapítvánnyal közösen. (Szeretet-Szerelem-Morál 2000 előtt)

2008 áprilisában részt vettünk az Európai Szexológiai Társaság (European Federation of Sexology) Rómában megrendezett kongresszusán.

Társaságunk küldetésének tekinti, hogy küzdjön a házasságok stabilitásáért, a jövő nemzedéke érdekében. Ezt az elvet szexológiai rendeléseinken is érvényesítjük, amennyire csak lehetséges. Célunk az ifjúság megfelelő erkölcsi nevelésének elősegítése, ennek szakmai elméleti és gyakorlati támogatása. A médiából áradó szex-özönnel szemben hatékony és igaz szexuális nevelést szeretnénk megvalósítani, amely az érzelmi alapú szexuális kapcsolatokra irányítja a figyelmet.

A tagok havonta egyszer találkoznak, amikor nemcsak az aktuális kérdéseket beszéljük meg, hanem önképzésünk eredményeit is.


A Magyar Szexológiai Társaság jelenlegi működéséről - 2017. január