vissza a kezdőlapra Férfidolgok
dr. Lux Elvira
 
M
a
g
y
a
r
 
S
z
e
x
o
l
ó
g
i
a
i
 
T
á
r
s
a
s
á
g
A „Férfi dolgok” cikksorozatból levonható következtetések.

A férfiak dolgairól a nők többet tudnak, mint fordítva. A férfiakat, miután nemi működésük meghatározott biológiai történésekkel szoros összefüggésben van, őket könnyebb „tetten érni”, mint a nőket. Hiába mondja egy férfi partnerének: „Kívánlak Szívem”, ha ennek biológiai „dokumentációja” nem észlelhető. A nőknél a pszichés kívánalom és annak szervi tünete messze nem érzékelhető ilyen egyértelműen és így nem is értékelhető hasonló biztonsággal.

Azt szoktam mondani, hogy az a kis nedvesedés, amely jelzi a nő igényét a szexuális együttlétre bárki számára elérhető, aki kellő figyelemmel és türelemmel készíti elő partnerét a szeretkezésre. Ez azonban még távolról sem jelenti azt, hogy a nő az együttlét során el is jut a csúcsélményhez, hiszen a nőknél ez távolról sem olyan egyszerű, mint a férfiaknál.

A fiatal férfiak már kamaszkorukban, álmukban eljutnak a magömléshez és azt kisérő kielégülési érzethez, míg ugyanez a lányoknál messze nem ilyen egyértelmű. A kamasz fiú, ha szépeket álmodik a „tanító néniről” feljut a kielégülés csúcsára akkor is, ha ehhez a pszichés ingert csupán az álombeli fantázia szolgáltatja. Fiatal lányoknál a nemi érés biológiai tünete az első menstruáció, a menarche . Ez azonban - általában - inkább kellemetlen élményekkel társul, mint szexuális kielégüléssel. Nőknél az álombéli orgazmus, többnyire későbbi korban jelentkezik, akkor amikor már a személyiség megfelelő érettsége bekövetkezik ugyan, de a partnerkapcsolat nem jár együtt orgazmus élménnyel. A felfokozott szexuális vágy és feszültség kioldása a tudat megkerülésével, álomban következik be. Kamasz fiúnál, már az első éjszakai magömlést is kielégülési élmény kiséri.

Amennyiben a fiú pszichoszexuális fejlődése zavartalan, a nemi élete is hasonló lesz. A serdülő fiúk nagy átlaga akkor kezd el maszturbálni, amikor már túl van az éjszakai, spontán magömlésen. Ez a tudatilag ellenőrizhetetlen történés zavarba hozza a kamaszt, és mintegy prevenció, azaz megelőzésként kezd el maszturbálni.

Mindez azért történik így, mert az anyja előtt a fiú szégyelli magát, a lepedőn hagyott foltok miatt. A maszturbációs program „rövid lejáratú”. A gyerek ezt részint az éjszakai magömlések megelőzése miatt csinálja, részint azért, hogy örömélményhez jusson. Ebben a korban az a „praktikus”, hogy mielőbb „túl legyen a dolgon”. Nem szeretne lebukni és végső soron az orgazmus élmény a cselekvés hajtóereje. Minél hamarabb jut a csúcsra, annál valószínűbb, hogy megőrizheti ennek a tevékenységnek a titkát.

Miután a gyerekek általában 12 -13 éves koruktól kezdik az önkielégítést, és folytatják addig, esetleg azon túl is, amíg a páros nemi élet a 18. év előtt be nem következik. Általában ebben a korban még nem válnak rendszeressé az együttlétek. Ebből az következik, hogy a fiúk, legalább öt éven át gyakorolva megtanulják a gyors időre bekövetkező magömlést. Ezt a kondicionált tanulást viszik át a partnerkapcsolatra is, mint a gyors időre kialakult feltételes reflexet. Ennek a következménye lesz a férfiaknál oly gyakori korai magömlés.

A merevedési zavarok azért is kialakulhatnak, mert a személyiség szorong az aktus gyors lefutásától, s önkénytelenül gátolja a teljes merevedés bekövetkeztét, amely után a gyors magömlés következik. Érthető, hogy ezt a folyamatot a személyiség gátolni igyekszik, mert ami a kamaszkorban „praktikus” volt, az a párhelyzetben már nem az. A magömlés idejét késleltetni igyekszik a férfi abból a célból, hogy a partner is orgazmushoz juthasson. Azonban a súlyosabb merevedési zavarnak - többnyire - mélylélektani oka van.

Leggyakoribb, az a szinte hihetetlen gátlás, amely az anya és fiú viszonyával függ össze. Az ősi tabu jegyében az anya megkívánása: TILOS. Mégis előfordul, hogy a fiú olyan partnert választ, aki „hasonlít” az anyára. Ezekben az esetekben a tabu gátló ereje áttevődik a választott partnerre is, s a férfi az ősi tiltás jegyében képtelenné válik a nemi akcióra.

A prostitúció szinte egyidős az emberiség létével. Ennek - szerintem - az oka, hogy a prostituált nőre nem vetül rá az ősi tabu tiltása. Az anya a fiú számára akkor sem „kurva”, ha erről bárcája van. A kis fiúk összeverekednek, ha az egyik a másik anyját „lekurvázza”. Jóllehet egyik sem ismeri pontosan a szó értelmét. Miután az ödipális komplexus tiltó jelentőségű, és az anya nem kurva, a prostituált nőszemély alkalmas arra, hogy a férfi a legcsekélyebb mértékben se azonosítsa az ilyen nőt az anyjával, tehát vele gátlástalanul, felszabadultan élhet át bármilyen nemi élményt.

Ezek a pszicho-szexuális problémák és a tudat alatt működő hárítások sokszor okoznak nehézséget az egyén életében attól függetlenül, hogy a tünet okáról, eredetéről a legcsekélyebb fogalma is lenne.

Legyen bármilyen eredetű is a férfi szexuális zavara, partnerének gyöngéd és megértő magatartása gyógyító hatással lehet rá, s a probléma anélkül oldódik meg, hogy külső segítségre szükségük volna. Azonban, ha a probléma egy bizony időn túl mégsem oldódik meg, tanácsos szakemberhez fordulni. A nők, - anyaságuk rejtett programjai miatt - segítőkészek és elnézők, de nem minden esetben sikerül a problémamegoldás, amiért egyikük sem felelős.

Promenade: Orvosi váró, 2003. október 11.

 
Férfibajok Vissza a Cikkek főoldalára Halásztam a hálón (számítógépes szex)