vissza a kezdőlapra Adatok az értelmi fogyatékosok szexuális életéhez
dr. Horváth László
 
M
a
g
y
a
r
 
S
z
e
x
o
l
ó
g
i
a
i
 
T
á
r
s
a
s
á
g

Az értelmi fogyatékosokat - bármilyen súlyossági csoportba tartozzanak is - szexuális vonatkozásban érdeklődő /aktív/, illetve nem érdeklődő /passzív/ szektorba osztályozhatjuk.

Az értelmi fogyatékos egyén személyiségének fejlődésében két momentum okoz határozott törést:
1. amikor rádöbben, hogy őt nem iskolázzák be az átlagos értelmű gyerekek iskolájába,
2. amikor szerelmes lesz és választottja esetleg nem viszonozza közeledését, mert értelmi szintje elmarad az átlagosétól.

Itt látjuk a pozitív párválasztás értékét, amikoris az értelmi fogyatékos egyén határozottan vonzódik a másik értelmi fogyatékoshoz, és ettől kezdve sajátos hármas felosztás alapján észleljük a kapocslatok kialakulását /HOHR/. Ez a hármas felosztás a következő:
1. plátói kapcsolat
2. pettingelő csoport
3. nemi életet élő csoport.

12 szociális foglalkoztató intézet koegzisztált 1517 gondozottjának / 848 férfi és 669 nő / szexuális magatartását vizsgáltuk kérdőíves módszerrel. A kérdőíveket a felügyelők töltötték ki és a vezető gondozó, illetve az igazgató láttamozta.

A felmérésekből a következőket tartjuk említésre méltónak:

1. Mindegyik intézet említi, hogy vannak önkielégítők. Jelentős különbség van ilyen szempontból az imbecillisek és a debilisek között. Az önkielégítők csoportjába főként az imbecillisek tartoznak. Ez nem jelenti azt, hogy a debilisek ezzel a szexuális módszerrel nem élnek, csupán a debilisek meg tudják szervezni a szexuális élethez szükséges udvarlást, partnerszerzést, míg az imbecillisek a párválasztás problémás útjait nem ismerik fel.

2. Csaknem mindegyik intézet említi., hogy vannak homoszexuális, illetve leszbikus párok, de ez elenyésző jelenség és ezek főként az imbecillisek közül kerülnek ki.

3. Az aktív nemi életet élő párok főként debilisekből állnak, de vannak debilis-imbecillis párok is, ami azt jelenti, hogy a nemi kapcsolatra vonatkozó felhívás, kezdeményezés a debilisek részéről indul.

4. 12 intézetből csak 6 van olyan, amelyben külön helyiség áll rendelkezésre, hogy a nemi kapcsolatok kivitelezése zavartalan legyen.

5. Említést tesznek arról, hogy a terhesség megelőzésére milyen intézkedéseket alkalmaznak:
a) figyelik a menstruációs ciklus időpontját,
b) orális hormonális fogamzásgátlókat adagolnak,
c) méhen belüli eszközt is alkalmaznak

6. A nem kívánt terhesség megszakításának gyakorisága alacsonyabb az átlagos populáció értékénél. 4 intézet /összesen 700 gondozott / évente 1-3 interrupciót jelent.

7. A szexuális életre vonatkozó kezdeményezésben a két nem azonos részesedéssel szerepel.

8. A nemi kapcsolatból csak igen elvétve alakul házasság.

9. Egy intézet a 12 közül jelezte, hogy vannak csoportosan szexuális életet élő gondozottak.

10. Az intézetek csaknem felében jeleztek nemi kapcsolatból származó betegségeket: gonorrhoea /1/, herpes genitalis /l/, trichomonas vaginalis /17 eset /. Egy intézetben AIDS szűrés történt, fertőzöttet nem találtak.

11. A szexuális élet gyakorisága - jelzések szerint - valamivel nagyobb az átlagos populáció értékénél. A frekvenciát befolyásoló tényezők közül első sorban az életkort jelölik. Az alkalom a második, a fáradtság a harmadik helyen áll.

12. Arra a kérdésre, hogy gyakori-e a promiszkuitás, nem lehet egyértelműen válaszolni, ui. két intézet "igen"-nel válaszolt, de ugyanakkor azt is jelezték, hogy a párkapcsolatok évekig eltartanak.

13. A koegzisztencia olyan szexuális kapcsolatokat hoz létre, amely intézeten belül évekig eltarthat A jelzések szerint a kapcsolat megszüntetését inkább a férfi kezdeményezi. Ennek oka rendszerint egy másik személy megjelenése. Ezek szerint a fogyatékosok ezen társadalmában is a nő tart jobban a szexuális elhagyottságtól.

14. Az elhagyott fél rendszerint hysteroid reakciókkal válaszol, de említettek depressziós tüneteket is. Ritka az az eset, amikor az elhagyott fél harcol a visszaszerzésért.

15. A nemi kapcsolat eredetére vonatkozóan a felmért populáció 71%-a a szerelmet említi és csupán 11% minősíti testi szükségletnek. 18%-a ismeretlen eredetűnek, azaz nem deríthető ki a szexuális életre való indíttatás oka.

16. Mindegyik intézet említést tesz arról, hogy a szerelemből fakadt nemi kapcsolat észlelhető magatartásbeli változást idézett elő. Kiegyensúlyozottabb hangulat, belátóbb alkalmazkodás, feloldott, jobb kedélyállapot volt jellemző. A partnerek nyitottabbak, közvetlenebbekké váltak. A munkájukban fokozottabb aktivitás volt észlelhető.

17. Három intézet jelzi, hogy vannak a gondozottak között exhibicionisták és vannak voyeurök. Ha rajta kapják őket, kigúnyolják, nevetnek rajtuk, esetenként a történeteket jelentik az elöljárónak.

18. Az intézetek két harmada jelzi, hogy vannak hiperszexuálisok, akiket semmilyen kezelésben nem részesítenek. Hagyják "kiélni" őket.

19. Figyelemre méltó körülmény az, hogy az értelmi fogyatékosság nem zárja ki a családtervezés ambicióit. Összegezve megemlíthetjük, hogy az értelmi fogyatékosok koegzisztált gondozása biztosíték arra nézve, hogy szexuális magatartásuk az épek társadalmának modelljéhez közelít.

 
A Való Világ valótlanságai Vissza a Cikkek főoldalára Az együttjárás